Novinky
O sdružení
Chci pomoci!
Rozvojová kancelář
Kontakty 

TOPlist

Partneři:decin

Obcansk sdruen Beztelevize

Problémy extrémní chudoby, udržitelného rozvoje lidstva a nerovného postavení žen se dotýkají každého z nás a každý z nás může svým dílem přispět k jejich řešení.
Naše organizace provozuje „Informační kancelář pro Rozvojové cíle tisíciletí OSN“ od 1. září 2008.

Hlavním cílem kanceláře je zvyšovat všeobecné povědomí o rozvojové problematice, zvláště o „Rozvojových cílech tisíciletí“ (Millenium Development Goals), které definovala OSN na počátku nového tisíciletí. Mezi tyto cíle patří např. snaha o snížení počtu lidí žijících v extrémní chudobě, odstranění negramotnosti a napravování nerovného postavení žen ve společnosti. Takzvané MDGs jsou důležitým nástrojem celosvětové snahy o řešení palčivých globálních výzev současnosti.

Cílem naší kanceláře je poskytovat informace o rozvojových tématech institucím i jednotlivcům působícím v oblastech vzdělávání, zdravotnictví a médií, ale i veškeré zainteresované veřejnosti.         
  
Činnost kanceláře je úzce provázána s informační kampaní Česko proti chudobě (www.ceskoprotichudobe.cz), která je českou iniciativou v rámci světové aliance GCAP (www.whiteband.org).

Rozvojová kancelář ZPP vřele uvítá jakékoli podněty, návrhy a myšlenky, týkající se možné spolupráce v oblasti rozvojové problematiky.

NABÍZÍME: 

  1. informace a materiály tematicky orientované do oblasti globálních problémů světa pro širokou veřejnost, podniky i instituce
  2. servis pro učitele (zejména Ze, OV, případně AJ, NJ – cizojazyčné texty)
    - přednášky pro Vaše studenty 
  3. kontaktní místo pro dobrovolníky kampaně Česko proti chudobě

MAPA:
Podrobná mapa

KONTAKT:
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Dopita
Adresa: Teplická 59, Děčín 4, 405 02
Telefon: +420 723 481010
E-mail: dopita@zelenaproplanetu.cz


 
© 2007 Masojidek.cz   Zelená pro planetu o.s.