Novinky
O sdružení
Chci pomoci!
Rozvojová kancelář
Kontakty 

TOPlist

Partneři:decin

Obcansk sdruen Beztelevize

O SDRUŽENÍ:

Motto: „Chceš-li pohnout světem, nejprve pohni sám sebou!“ Sókratés 

Naše sdružení vzniklo na jaře roku 2007 jako reakce na současný zhoršující se stav společnosti a životního prostředí Země. Chápeme člověka odpovědného za tento stav, a proto hledáme a prosazujeme cesty a prostředky pro udržitelný rozvoj lidské společnosti a Země, především z oblasti ekologie a humanity. Chceme přistupovat k těmto problémům cestami neagresivity, půjdeme cestou pozitivního příkladu a nemoralizující výchovy společnosti.

Cíle a zásady:

- organizovat, pořádat a realizovat výchovně vzdělávací a osvětové projekty se zaměřením na problémy životní prostředí, lidské společnosti a místních komunit;
- vytvářet prostor pro šíření myšlenek  humanity a pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí;
- spolupracovat se subjekty zabývajícími se podobnými cíli jako ZPP

© 2007 Masojidek.cz   Zelená pro planetu o.s.